Hjälp oss hjälpa.

PSYKISK OHÄLSA OCH
ÖKAD GÄNGKRIMINALITET

Fler unga med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10–17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18–24 år, är ökningen närmare 70 procent. De alarmerande siffrorna presenterades i en rapport av Socialstyrelsen år 2017. Myndigheten varnade samtidigt för att psykisk ohälsa sannolikt kommer att fortsätta öka. Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen, drygt 63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18-24 år.

Bland flickor, pojkar och unga män motsvarar siffrorna 10 procent. Bland unga kvinnor, som är mest drabbade, är det 15 procent som lider av psykisk ohälsa.

Socialstyrelsens registeranalyser visar att unga som har uppgett att de har ängslan, oro eller ångest löper högre risk än andra att dö i förtid, att vårdas för psykisk sjukdom eller självmordsförsök.

Samtidigt som psykisk ohälsa ökar bland barn och unga vuxna ökar också användningen av psykofarmaka vid psykisk ohälsa. Omkring 70–80 procent av barn och unga vuxna påbörjar behandling med ett antidepressivt läkemedel efter att ha diagnostiserats med depression.

Ökad gängkriminalitet

I början av augusti 2020 sköts en 12-årig flicka till döds vid en bensinmack i Norsborg i Botkyrka kommun söder om Stockholm. Detta är endast ett exempel på det ökande antalet skjutningar på öppen gata i Sverige.

Nyligen kallade riksdagen upp rikspolischefen för att få en nulägesbild av kriminaliteten. Och regeringen presenterade ett 34-punktsprogram med åtgärder riktade mot kriminella nätverk. Orsak Det skjuts tio gånger fler män i åldersgruppen 15–29 år i Sverige än i Tyskland.

Sedan november 2016 för polisen på regeringens uppdrag statistik över antalet bekräftade skjutningar.

Åren 2017–2019 skedde 927 skjutningar i Sverige, där 120 personer dödades. I maj 2018 publicerade sex svenska forskare en studie som konstaterade att för män mellan 15 och 29 år hade Sverige flest skjutningar.

I augusti förra året sköts en småbarnsmamma ihjäl i Malmö, när hon höll sin bebis i famnen. Detta är endast två exempel på det ökande antalet skjutningar på öppen gata i Sverige.

© Copyright 2024 - Heart of Evangelism