SAMTAL & STÖDOne to one

Individuellt samtal

One to One är ett individuellt stödsamtal för att ge kunskap och färdigheter
som bryter ned kriminella tankemönster och förebygger ett återfall i kriminalitet.Sorgbearbetning

Individuellt samtal eller grupp

Sorgbearbetning är en kursmetod som hjälper den som drabbats av sorg efter dödsfall, separation, skilsmässa, depression, utbrändhet eller andra förluster. Tillhandahålls både individuellt och i grupp.

© Copyright 2024 - Heart of Evangelism